Lugupeetud energeetikaveteranid!

 

Ühenduse järgmine koosolek toimub neljapäeval, 14. dets k.a

algusega kell 14.00 EE Tuleviku saalis.

Päevakord:

1. Infokilde Eesti energeetikast. Esitab Rein Talumaa   

2. Mõtteid tuleviku energiaallikatest. Esineb Lembit Berkis.           

3. Informatsioonilised teated.

 Rein Talumaa